Kontakt

PR, program, firemné dobrovoľníctvo
Vladimír Randa, vladimir.randa@gmail.com, 0949 754 146

Grafika, program
Lucia Streďanská, stredanska_l@yahoo.com, 0944 175 995

Cyklojazda, program
Martin Krištof, martin@stanica.sk, 0908 938 339

Fundraising, verejné inštalácie
Juraj Streďanský, lajmon@gmail.com