O festivale

Myšlienka jarného festivalu verejných priestor v Žiline vznikla ako analógia k jesennému Týždňu mobility, ktorý sa venuje najmä udržateľnej doprave.

Chýbala nám v Žiline akcia, ktoré by upriamila pozornosť obyvateľov k prostrediu, v ktorom žijeme. Festival sme sa snažili koncipovať tak, aby hlavnými aktérmi aktivít, ktoré sa počas neho budú diať, boli samotní obyvatelia mesta.

V apríli 2016 sa tak uskutoční druhý ročník akcie, ktorá je venovaná verejnému priestoru, životnému prostrediu okolo nás, susedom a susedstvu, aktívnym občanom a všetkým obyvateľom mesta.

Program festivalu skladáme z pravidelných aktivít akými sú cyklojazdy alebo susedské slávnosti a pridávame do toho nové aktivity, ktoré sa dejú iba v období festivalu.

Za festivalom stojí niekoľko nadšencov, ktorí chcú popri svojej práci prispievať aj k lepšiemu fungovaniu nášho mesta. Sú to:


vladyVladimír Randa

Pracuje v občianskom združení Preles ako projektový manažér. Stará sa o lesopark Chrasť v Žiline, je predsedom správnej rady Nadácie žilinský lesopark a členom komisie životného prostredia pri MsÚ.

Vyštudoval matematiku na matfyze, zaujíma ho zapájanie občanov do plánovania a obnovy verejných priestorov. Otec dvoch detí, miluje hory, behanie a prírodu. Založil tiež outdoorové preteky Žilinské blatíčko a angažuje sa v združení Mulica, kde sa venuje organizácii cyklojázd.

luciaLucia Streďanská

Je zakladajúca členka občianskej iniciatívy Verejný smog, ktorej cieľom je upozorňovať na problematiku vizuálneho smogu v meste.
Je taktiež členkou Ekocentra Lesopark a členkou komisie Územného plánovania a výstavby pri MsÚ.

Vyštudovala Fakultu architektúry na STU – Ústav enviromentálnej a experimentálnej architektúry. Architektúra je pre ňu zamestnanie, ale aj záľuba. Obzvlášť ju zaujímajú verejné priestory, skvalitňovanie mestského prostredia pre lepší život. Má rada hory, lyže a hru na bicie.

domina1Dominika Stránska

Pracuje ako odborný referent cestovného ruchu na mestskom úrade. Je členkou žilinského Ekocentra Lesopark, kde pracuje ako projektová manažérka komunitnej záhrady a ako koordinátorka environmentálnych aktivít pre deti.
V rámci ekocentra sa venuje aj organizovanie ženských seminárov a workshopov. Vyštudovala ekológiu a environmentalistiku, so zameraním na mapovanie biotopov.

Marián Gogola

Pracuje na  Žilinskej univerzite v Žiline. Venuje sa dopravnému plánovaniu a dopravnému inžinierstvu. Spoluzakladal OZ MULICA, pričom sa venuje aj podpore nemotorovej dopravy a udržateľnej mobilite. Publikoval viacero odborných publikácii a participoval na viacerých projektoch v oblasti dopravy.

 

michalMichal Vavrík

Študuje 5. ročník na Žilinskej univerzite v odbore Ekonomika a manažment s chuťou tvoriť a zanechávať za sebou dobrú stopu. Je autorom projektu Komunitné kompostovanie na Predmestskej ulici, v ktorom dohliada na proces kompostovania. V rámci festivalu Mesto Inak je propagátorom Cyklojazdy a jedným z koordinátorov akcie Vyčistime si našu ulicu.

 

a ďalší dobrovoľníci.